Jump to content

Đại diện

europe_upravena

 

Để liên hệ với đại diện thương mại của chúng tôi, xin vui lòng điền vào mẫu tại trang liên hệ hoặc gửi thư điện tử theo địa chỉ email: info@ortas.cz

Chúng tôi sẽ liên lạc trong thời gian sớm nhất.

Liên hệ

Địa chỉ:
ORTAS s. r. o.
Hate 546, 261 01 Pribram III
Cộng hòa Séc

Tel: +420 607 606 698
      +420 318 637 761
Fax: +420 318 629 295
E-mail: info@ortas.cz